Umut Vadeden Deha 2017 Programı

Bir önceki programın özet görüntüleri

UVDNEDİR?

Teknoloji gibi insan hayatı da sürekli değişim ve gelişim içerisindedir. Buharlı makinelerin icadıyla başlayan sürecin en son geldiği nokta ise insan 5.0 ya da toplum 5.0 olarak adlandırılmaktadır. Mesleklerin ortadan kalkacağı yerini bilişim ve teknoloji ile doğrudan bağlantılı yeni mesleklerin alacağı öngörülmektedir. Bu süreçte insanların biyonikleşmesi, uzuv kayıplarının tedavi edilebilmesi ve biyolojik engelleri ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi beklenmektedir. Bu yeni çağın başlangıcında ekonomik ve sosyal yaşamdaki gelişmeler ve yenilikler aynı zamanda yeni, güçlü ve yaratıcı insan modelinin oluşturulmasını da kaçınılmaz kılmaktadır.

Bilim ve teknoloji hızla gelişirken ona ayak uyduracak olan insan; aktif, ileriyi görebilen, kendini tanıyan ve ifade edebilen, çevre olanaklarını ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen yaratıcı yapıya sahip özelliklerle yetiştirilmesi ülkemizin kalkınması için hayati öneme sahiptir.

Dijitalleşen dünyada yeni neslin etkin rol almasının en önemli adımı üretkenliği ve yaratıcılığı destekleyecek bir eğitim sistemi ile gençlerimizi donatmaktır.

Bu öngörüler ve gerekçeler ile Gelecekten Gelenler Bilim ve Teknoloji Derneği olarak ‘‘Umut Vadeden Deha Konuşmaları’’ ile başlayacak ve silikon vadisinde son bulacak yenilikçi bir program planlanmıştır. Bilimin konuşulacağı, uluslararası etkileşimin tetikleneceği bilim ve teknoloji kavramlarının yeni nesle aktarılacağı kısacası dünya ve insanoğlunun kazanacağı programımıza bugünü ve yarının tüm bilim insanlarını davet ediyoruz.

‘‘Büyük Türkiye İçin Bilim’’ ve ‘‘Daha İyi Bir Gelecek İçin Bilim’’ anlaşıyışı ile ‘‘Umut Vadeden Deha’’ sahnesine tüm dahileri bekliyoruz.

Eğitim Desteği

Umut Vadeden Deha Ödülleri Kapsamında projeni hayata geçirmek için eğitim desteği alırsın.

Burs Desteği

Umut Vadeden Deha Ödülleri kapsamında projen ile ilgili bölümlerde okumak için üüniversitelerden ve kurumlardan burs alırsın.

Sahne Fırsatı

Umut Vadeden Deha sahnelerinde fikirlerini insanlara duyurabilirsin.

Mentor Desteği

Umut Vadeden Deha Ödülleri kapsamında her istediğin anda yüz yüze ya da online mentor desteği alırsın.

Halka Açık Fonlama

Umut Vadeden Deha Ödülleri kapsamında projen proje havuzunda halka açık bir şekilde fonlanır ve projen için gerekli yatırımı alabilirsin.

YÜKSEK ÖDÜLLER

Umut Vadeden Deha Ödülleri kapsamında yüksel ödüller kazanabilir ve sadece maddi değil eğitimsel ödüller ile de projeni tamamlayabilirsin.

2017

Umut Vadeden Deha Programı

3153

Proje Başvurusu

100

Finalist Proje

12

Konuşmacı

Umut Vaadeden Deha ÖDÜLLERİ NEDİR?

Global bilgi çağında, bilginin paylaşıldıkça çoğalması, insan faktörünün stratejik önemini ön plana çıkarmaktadır. Sanayi ötesi topluma geçişte, düşünen, üreten ve kendini gerçekleştiren insan dönemi başlamıştır. Ülkelerin ve bölgelerin rekabet gücü, belirtilen insan tipini geliştirmeye dönük çabaların yoğunluğu, içeriği, erişebilirliği ve başarısı ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda küresel ekonomide söz sahibi, teknoloji üreten, yenilikçi ve yaratıcı bir neslin yetişmesi hedefleri ile her yıl Umut Vadeden Deha Ödül programı organize edilmektedir.

Umut Vadeden Deha ÖDÜLLERİ

Gelecekten Gelenler Bilim ve Teknoloji Derneği, istihdamın gelişeceği, yenilikçi teknolojilerin uluslararası arenada etkin olacağı bir neslin yetişmesi amacı ile Ülke vizyonuna uygun projeler gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Amaçlarımız doğrultusunda, Yenilikçi ve Üretken Gençlik, Üretken Yeni Nesiller vizyonu ile aşağıda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için bir Uluslararası Ödül Programı planlamaktadır;

1. Küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı ekonomi,
2. Adil paylaşan, eşitlikçi, kapsayıcı ve öğrenen toplum,
3. Bilim Dilini bilen gençler,
4. Örnek Bilim İnsanları,
5. Yenilikçi Gençler ve büyüyen Türkiye.

Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için genç nüfusun üretkenliklerinin arttırılması, projelerinin desteklenmesi ve katma değer sağlayacak ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde kurumumuzca, sosyal sorumluluk kapsamında, gençlerimizin örnek alacağı öncü bilim adamlarının ödüllendirilmesi ve kamuoyu oluşturulması planlanmaktadır. Dünyanın her tarafından yarışma için başvurular umutvadedendeha.com web sitesine yapılacak ve yine bu siteden projeye ilişkin detaylı bilgiler alınabilecektir.

PROGRAMLAR NELERDİR?

1.Yatırım Programı
Sürekli başvuruya açık olan programımıza yaş ve eğitim sınırlaması olmaksızın herkes başvuru yapabilir. Katagoriler

- Uzay Sanayi
- Savunma Sanayi
- Giyilebilir Teknolojiler
- Sağlık Bilimleri
- Yapay Zeka
- IOT(Internet Of Things)
- Society 5.0
- Fotosentez Yapan Bakteriler Üzerine Yazılımlar
- Yazılım Projeleri
- Havacılık ve Dron Teknolojisi

Ödüller
- Ön Kuluçka Desteği
- Hızlandırıcı Desteği
- Ofis Ödülü
- Hisse Bazlı Para Ödülü (1000 - 100.000 ₺ arasında sınırlıdır.)
- Eğitim Ödülü (5000 - 25.000 ₺ arasında sınırlıdır.)
- Slikon Vadisi’nde Girişimcilik Eğitimi
- Proje Pazarı Fonlama Ödülü

Mobil Programlama Eğitimi
Kendi Uygulamasını yapmak isteyen, ya da kendini bu alanda geliştirmek isteyenler için native uygulama eğitimidir.

Yazılım Uzmanlığı C# geliştirme yapmak isteyen, C# ve .Net’i detaylı öğrenmek isteyenler için eğitimdir. Sıfırdan başlayanlar için Web Yazılım Uzmanlığı (Php) Kendi web sitesini kurmak ve geliştirmek isteyenler için eğitimdir.

Veri Bilimi İçin Python’a Giriş
Python veri madenciliği, makine öğrenimi ve iş zekası temelolarak verilir.

C# Asp.Net & Desktop & Web Programcılığı
Microsoft’un yeni teknolojileri ile masa üstü ve web uygulamaları yazmak, bu uygulamaları geliştirmek, yazılım eğitimi alarak bilgilerini geliştirmek isteyenler için ideal bir eğitimdir.

Python Business Intelligence, Data Science, Machine Learning
Python veri madenciliği, makine öğrenimi ve iş zekası temelinden sonra geliştirmek isteyenler için, veriyi işleme ve görselleştirme yapılır. Arduino & Raspberry Pi Arduino ve Raspberry Pi plartformlarını kullanarak eğlenceli bir IOT cihazı tasarlayın, oluşturun, dağıtın.

Php Uzmanlığı Eğitimi
Tasarım ve programlamayı bir arada yürütebilecek en iyi programlardan biridir, çok kapsamlı bir web tasarım ve programlama eğitimidir.

Çevik Yazılım Geliştirme ve Scrum Proje yönetimi için ideal bir eğitim programıdır. Hedefin bilindiği ancak emin olunmadığı durumlarda yüksek belirsizlik ve risk içeren projelerde tercih edilmektedir.

Süreç
Başvurular alınır. 2 hafta içerisinde ön değerlendirme yapılır. Video sunumu için başvuru sahibine 2 hafta süre verilir. Başarılı olan girişimciler etkileşimli toplantıya davet edilir. Sonuçlar takip eden ay içerisinde bildirilir.

2.Ödül Programı
Ödül programımız içerisinde lise ve üniversite eğitimleri devam eden öğrencilerin teşviki hedeflenmektedir. Katagoriler

- Uzay Sanayi
- Savunma Sanayi
- Giyilebilir Teknolojileri
- Sağlık Bilimleri
- Havacılık ve Dron Teknolojisi
- Yapay Zeka
- IOT (Internet Of Things)
- Society 5.0
- Fotosentez Yapan Bakteriler Üzerine Yazılımlar
- Yazılım Projeleri

Ödüller

- Yarışma içerisinde başarılı olan katılımcılara 5000 TL para ödülü,
- Eğitim ödülü (5000 - 25.000 ₺ arasında sınırlıdır.)
- Ön kuluçka ve hızlandırıcı desteği,
- Yurtdışı eğitim programı ödülü
- Proje Pazarı Fonlama Ödülü

Süreç
Başvurular alınır. 2 hafta içerisinde ön değerlendirme yapılır. Video sunumu için başvuru sahibine 2 hafta süre verilir. Başarılı olan girişimciler etkileşimli toplantıya davet edilir. Sonuçlar takip eden ay içerisinde bildirilir.

KATILIM KOŞULLARI NEDİR?

1. Yarışmaya, 15 yaş ve üzeri herkes katılanilir.

2. Yarışmaya bireysel olarak ya da grup halinde katılabilirler.

3. Her yarışmacı ya da grup, yarışmaya sadece bir proje ile katılabilir.

4. Bu yarışmayı düzenleyen ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamayacaktır.

5. Projeler, yazılı ve pdf olarak iki farklı formatta hazırlanacaktır.

6. Yazılı nüsha, normal sayfa (A4) boyutunda, bilgisayar çıktısı olarak hazırlanarak sisteme yüklenecektir.

7. Yazılı nüshanın ilk sayfasına, eser adı yazılacaktır.

8. Görsel ögelerin yazılı metni nitelikte net ve anlaşılır hazırlanması gerekmektedir.

9. Projelerin özgün nitelik taşıması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak başvuru formunun ekinde yer alan ve yarışmacı tarafından doldurulup imzalanan ’’Doğruluk Beyanı’’ esastır. İhtilaflı durumlarda yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu tutulamaz.

10. Başvuru formunda istenilen bilgiler eksiksiz olarak doldurulup imzalanacak burada yarışmacı kimlik kodu tüm kopyalarının üzerine yazılacaktır.

11. Yarışmacı kimlik kodu katılımcı tarafından belirlenecek Türkçe karakterlerde büyük üç harf ve üç rakamdan oluşacaktır. (Örnek: ABC123, GNC987, HRN019 vb..)

YARIŞMA ÜCRETLİMİDİR?

Gelecekten Gelenler Bilim ve Teknoloji Derneği kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu sebeple düzenlediği organizasyonlarda katılımcılardan ücret talep etmemektedir.

MENTOR AKADEMİSİ NEDİR?

Katılımcıların bilimle kaynaşmasını, ulusal ve uluslararası network edinebilmelerine olanak sağlanması hedefi ile hazırlanan online mentorluk faaliyetimizdir. Mentor Akademisi projesi olan herkese açık olarak yürütülmektedir.

Mentör Akademisi altında birleşen bu oluşum sayesinde girişimciler iş fikirleri hakkında mentörlerine danışabilmekte ve yatırım sürecinde gönüllü danışmanlık alabilmekteler. Girişimcilik Merkezinde düzenli olarak organize edilen mentör- girişimci buluşmaları ile de girişimcilere deneyim aktarımı sürekli kılınmaktadır. www.mentorakademisi.com adresinden tüm gönüllü mentörlere ulaşılabilmekte ve girişimcilik merkezi aracılığı ile iş fikirleri iletilebilmektedir.

PROJE TRANSFERİ NEDİR?

Proje Transferi, Umut Vaad Eden Deha programı kapsamında belirli bir seviyeye ulaşmış girişimcilerin geliştirdikleri teknoloji ve inovasyon odaklı projelerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları maddi kaynağı toplumdan edinmesini sağlayan bir proje fonlama platformudur. Proje Transferi sayesinde proje sahipleri, üzerinde çalıştıkları projeleri hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları maddi kaynağı, melek yatırımcı kuruluş ya da kişiler yerine, toplumun irili ufaklı desteği ile sağlamış olur.

Proje Transferi maddi yetersizlik yüzünden kenara itilmiş projelerin tekrar hayata dönmesini amaçlar. Proje Transferi teknolojiyi ve yeniliği toplum olarak fonlayarak, toplum faydasına teknoloji üretmeyi amaçlayan bir platformdur. Ayrıca kendi içerisinde barındırdığı orta ölçekli ve büyük ölçekli yatırımcılar ile projelere destek sunmaya çalışır. Detaylı bilgi için; projetransferi.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Bize Ulaş

Bu başvuru formu değildir. Başvuru ve proje takip otamasyonu çok yakında sizlerle!